Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. КИРИЛ КАДИЙСКИ. Литературна анкета.

Има няколко вида морал. Има морал позитивен и практически, на който всеки трябва да се подчинява.
Но има и морал на изкуството. Той е съвсем друг и от сътворението на света изкуствата са го доказали
с пълна сила.
Съществуват и различни видове Свобода. Има Свобода на гения и нищожна Свобода
на безпризорните.

                                                                                                                                              Шарл Бодлер                   

Единствения начин да се изплъзнеш на системата беше да се научиш да използваш метафори и
евфемизми...
                                                                                                                        Цветан Тодоров

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф О Т О А Р Х И В

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

Част ІV

СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ ЗА КИРИЛ КАДИЙСКИ

 

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

І. ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО

ІІ. УЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

ІІІ. НАВЛИЗАНЕ В ЛИТЕРАТУРАТА

ІV. РАБОТА

V. В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА

VІ. ВРЕМЕ И ТВОРЧЕСТВО

VІІ. ТВОРЧЕСТВО

VІІІ. МИРОГЛЕД

ІХ. КЪМ БЪДЕЩЕТО

О Т З И В И

Младен Влашки. ЗА ВЪЗМОЖНИЯ НОВ ЖИВОТ НА ЖАНРА "ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА"

Николай Павлов. МИНАЛОТО Е СЪСЕДНА СТРАНА

Иван Робанов. АНКЕТА ИЛИ ОТГОВОРИ НА ОТДАВНА ЗАДАВНИ ВЪПРОСИ

Стефан Баке. ПОЗИЦИЯТА НА ИНАКОМИСЛИЕ ПРИ КИРИЛ КАДИЙСКИ

 

 

 
 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола