Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
Г А Л Е Р И Я
 

ПРЕМИЕРА НА КНИГИТЕ 

"ПРЕЗ ДВОРА НА ВРЕМЕТО"

И

"АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ И ДРУГИ РУСКИ ПОЕТИ" -

издания на "Нов Златорог"; София, галерия "ART ALLEY", 28 август 2007 г.


 

Двете книги


Добре дошли на всички приятели! 

 

Младен Влашки представя изданията


 Дали заслужавам всички добри думи?...
 

Младен Влашки: В него се вижда фигурата на един тип литератор, който като че ли остава в рамките на добрата стара школа – човек, които не изпада в кризите на въпроса "Има ли смисъл ?”, а вярва, че в правенето на литература има смисъл.

Сестра ми Виолета Ванчева и Емилия Янакиева, от дълги години
съпричастни към моите интелектуални "авантюри"...  

 Румяна Кацарова, дългогодишен колега и близък приятел от БНР

 

Младен Влашки: В тази порядъчна служба усетът за новото, а не модното, е една от запазените марки на Светлозар Жеков – независимо дали като аналитични наблюдения върху български класици, или като проблемни статии в периодиката за текущия процес, или като идеи за литературна политика (като дигитализацията на българската класика например).

 

Всъщност 30 години литературен труд... 

 

Младен Влашки: Тези жанрови изяви на литературния човек са белязани също със знака на литературната вяра. Те не са свързани с имена от шумните хребети на времето, там, където се слагат паметниците на масовото, доста често манипулативно почитание. Свързани са с имена и факти от дворовете на времето, в които както „шъпот и смях в белоцветните вишни” тихите ведри слова още пазят духа на истинския живот. На истинския литературен живот , в който са вярвали хората от различни епохи, независимо дали са носили имена като Гьоте, Пушкин, Пенчо Славейков, АтанасДалчев или Арсений Тарковски.

Благодаря на Младен Влашки - на приятеля и вещия познавач на литературата -
за прекрасните думи...

 

Много от това, което съм постигнал, дължа на вас - на близките и приятелите си, които сте вярвали в мен през всичкото това сложно и объркано време  и сте ме подкрепяли, за което ви благодаря... 

Кирил Кадийски: "Човек на перото" – това толкова рядко приложимо у нас определение като че ли най-много подхожда за творец като Светлозар Жеков... Този"късен дебют" само потвърждава максимата, че когато текстове отвчера се четат като писани днес, явно те са преназначени за утрешния ден.

Кирил Кадийски: Събрани на едно място (при това на двата езика, колцина биха се осмелили да го сторят!), преводите на Светлозар Жеков ни подканят към едно: да ги прочетем с нови очи, за да се убедим, че стойностните неща не остаряват, и да им пожелаем същата съдба, както и досега – път през времето!

 

Кирил Топалов: Споменатата вече черта на "динамичния стереотип" на Светлозар Жеков – да предпочита действието пред умозрението, както и живата, нерядко конфликтна беседа пред прекия или косвен литературен диалог, която през годините му спечели и немалко недобромисленици, беше моторът и на редица "некабинетни" негови прояви, които сигурно също допринесоха за отлагането във времето на издаването на тази книга...

 

Кирил Топалов: Светлозар Жеков е един от пионерите и на дигитализацията на българскотокнижовно наследство – заедно с Александър Ванчев, Живко Иванов и  Светослав Петков той подготви и осъществи уникалното мултимедийно издание "Христо Смирненски – новият прочит" в два тома и CD-ROM, отличено с Националната награда "Хр. Г. Данов" (2002 г.)

Наздраве с приятеля за закъснелия, но не късен "дебют"! 

 

Благодаря на "Art Alley" и любезната ни домакиня Светла Ганева, на Младен Влашки, Кирил Топалов и Кирил Кадийски, за приятелството, добрите думи, вярата и куража, който сме споделяли през всичките нелеки години през двора на времето...

 

Светлана Ганева, позната в нашите писателски среди още като Данилевска, собственик и мениджър и на прекрасната галерия "Art Alley".

Среща с изкуството...

 

... и с приятелските пожелания "На добър час!"

 

Светлана Жекова


Камен Жеков


В изчакване на интервюто за телевизия "Европа"

 

Време за автографи....

 

Надпис на книга за д-р Антоанина Вичева

Светлозар Жеков и Димитър Танев 

 

Зинаида Велева и Светлозар Жеков

Светлозар Жеков и Кирил Топалов

 

Анета Дончева и Боряна Христова

 

Надпис на книга

 

Надпис на книга

Веска Топалова, Младен Влашки и Светослав Петков

 

Животът е кратък, младостта - вечна! Изкуството - също!


2007_0831premiera0248.jpg

Светлана Жекова и Десислава Ванчева

Нашият изящен оператор - Веска Топалова

Емил Николов

Полина и Димитър Катранджиеви

В двора на галерията, но не "през двора на времето"...

Алекснадър Ванчев: Всъщност, колко души знаят къде се пресичат дворът и времето?


Професорът ще обясни...

 

Янаки и Емилия Янакиеви и Виолета Ванчева

 

Надпис на книга

 

Някогашният сменен управител на книжарница "Писмена" - Емилия Янакиева -
с две дългоочаквани книги в една премиера...

Кирил Кадийски и Младен Влашки

Александър Ванчев и Светлозар Жеков 

 

Светлана Ганева и Светлозар Жеков

Рецитал по творби на Светлозар Жеков (Камен Жеков, Ани и Ния Топалови) 

 

На път към читателите...

 

Сред новите книги в книжарница "Литера" 

В книжарница "Литера" 

 

В книжарница "Магелан"

На добър час!

             ВИДЕО-АРХИВ 

 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола