Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И КРИТИКА

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  Н  И   П  О  Р  Т  Р  Е  Т  И

І.

НА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ ВРЪСТНИЦА (ДОРА ГАБЕ)

ЗАЗИДАНИЯТ БАЛКОН (АТАНАС ДАЛЧЕВ)

ПРЕВРЪЩАМ НЕИЗВЕСТНОТО В ИЗВЕСТНО (ДИМИТЪР ПАНТАЛАЕВ) 

ВАЯТЕЛ НА ЧОВЕШКАТА ДУША (ИВАН ДАВИДКОВ)

САМОУБИЙСТВЕНО ЖИВЕЕНЕ Е ЖИВОТЪТ (АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ)

ДОБРЕ ДОШЪЛ ОТНОВО, ДОН КИХОТ! (ИВАН ТЕОФИЛОВ

ЖИВОТЪТ ИЗБОР НА ПОЗИЦИЯ (КИРИЛ ТОПАЛОВ)

ТРОЯНСКИЯТ ПЕГАС НА БЕЛЕТРИСТА (РОСЕН БОСЕВ)

ИЗКУСТВОТО БУДУВА В КОРИДОРА (ГЕОРГИ БЕЛЕВ)

ДОБРИЯТ-ЖЕСТОК БОГ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ (КИРИЛ КАДИЙСКИ)

ІІ.

ВСЕЛЕНАТА ТАРКОВСКИ (АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ)

ПОЕЗИЯ НА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА (ТАТЯНА БЕК) 

   


 
 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола