Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
(Mini-MP3-Player v2 ©Ute Jacobi)
П Р Е В О Д И (от английски)
 
 
 
 
 
 
 
ДЖОН ЛЕНЪН

             (1940-1980)

 
 
ИЗБРАНА ЛИРИКА
 
SELECTED LYRICS
 
 
ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ

Представяш ли си свят без рай –
опитай в своите мечти –
да няма ад под нас,
небето чисто да блести?
Представяш ли си всички хора
да заживеят за деня?

Представяш ли си без държави свят –
не е тъй трудно, не спори –
да няма за какво да стреляш, брат,
да няма и религия дори?
Представяш ли си всички хора
живота си да заживеят в мир?
 
Ще кажеш, че мечтая аз,
но виж, не съм единствен, брат.
Ела, обедини се с нас
и цял ще стане този свят.
 
Представяш ли си свят без собственост –
дали ще можеш, питам те –
да няма алчност, нито глад,
човешко братство въобще?
Представяш ли си всички хора
да споделят задружно този свят?
 
Ще кажеш, че мечтая аз,
но виж, не съм единствен, брат.
Ела, обедини се с нас
и цял ще стане този свят.
 
IMAGINE* 
 
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
 
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
 
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
 
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
 
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

* Натиснете , за да чуете песента

 
 
 
 
ЧОВЕК БЕЗ ПЪТ
 
Вярно е – човек Безпът
е в страната си Безпът,
с планове заникъде, заникого.
 
Гледна точка няма той
и не знае пътя свой.
Но не е ли той като теб и мен?
 
Чуй ме, хей човек Безпът,
не разбираш колко губиш –
хей, човек Безпът – твой е днес светът. 
 
Сляп е той и нощ, и ден,
щом внезапно е смутен.
Виждаш ли ме, хей човек Безпът?
 
Хей, недей се тревожи
и не бързай, не тъжи –
всички, всичко зарежи,
докато ръка ти подадат. 
 
Гледна точка няма той
и не знае пътя свой.
Но не е ли той като теб и мен?
 
Чуй ме, хей човек Безпът,
не разбираш колко губиш –
хей, човек Безпът – твой е днес светът. 
 
Вярно е човек Безпът
е в страната си Безпът,
с планове заникъде, заникого,
с планове заникъде, заникого,
с планове заникъде, заникого…
NOWHERE MAN 
 
He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for nobody
 
Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?
 
Nowhere Man, please listen
You don't know what you're missing
Nowhere Man, the world is at your command
 
He's as blind as he can be
Just sees what he wants to see
Nowhere Man can you see me at all?
 
Nowhere Man, don't worry
Take your time, don't hurry
Leave it all till somebody else
lends you a hand
 
Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?
 
Nowhere Man, please listen
You don't know what you're missing
Nowhere Man, the world is at your command 
 
He's a real Nowhere Man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for nobody
Making all his nowhere plans for nobody
Making all his nowhere plans for nobody
 
 
ДЪЖД

Главите си те крият, ако завали.
Така и мъртви биха те били,
ако завали, ако завали.

Щом слънце грей, на сянка те вървят
и смучат лимонада всеки път,
щом слънце грей, щом слънце грей.

О, нека, нека да вали,
да грей – прекрасно е, нали?

Ще ви докажа – грей или вали –
едно и също е – нали?
Ще ви докажа, ще ви докажа.

О, нека, нека да вали,
да грей – прекрасно е, нали?

Разбрахте ли, че слънце или дъжд
от вас зависят неведнъж,
разбрахте ли, разбрахте ли?

RAIN  

If the rain comes they run and hide their heads
They might as well be dead
If the rain comes, if the rain comes

When the sun shines they slip into the shade
And drink their lemonade
When the sun shines, when the sun shines

Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine

I can show you that when it starts to rain
Everything's the same 
I can show you, I can show you

Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine

Can you hear me, that when it rains and shines
It's just a state of mind?
Can you hear me, can you hear me?

 
 
ПОМОЩ!
 
Помощ! Да ми помогне някой,
помощ! – не просто някой,
помощ! – аз имам нужда, помо-о-щ!
 
Бях някога по-млад,
толкова по-млад от днес!
Тогава аз не търсех помощ никога от вас.
Но младостта отмина ден след ден
и променен открих,
че мисля иначе сега
и че вратите съм отворил днес…
 
О, помогнете ми, сломен съм аз сега,
аз вече ви ценя. Кажете ми кога
ще ми помогнете да стъпя на брега?
 
О, моля, помогнете ми!
 
Животът ми – как в миг се промени –
и мойта свобода ми измени,
в несигурност живея аз и в страх
и както никога нуждая се от вас,
 
О, помогнете ми, сломен съм аз сега,
аз вече ви ценя. Кажете ми кога
ще ми помогнете да стъпя на брега?
О, моля, помогнете ми!
 
Бях някога по-млад,
толкова по-млад от днес!
Тогава аз не търсех помощ никога от вас.
Но младостта отмина ден след ден
и променен открих,
че мисля иначе сега
и че вратите съм отворил днес…
 
О, помогнете ми, сломен съм аз сега,
аз вече ви ценя. Кажете ми кога
ще ми помогнете да стъпя на брега?
О, моля, помогнете ми!
о, помогнете ми,
о, помогнете ми…
HELP 
 
Help, I need somebody
Help, not just anybody
Help, you know I need someone, help
 
When I was younger
so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind
and opened up the doors
 
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round
Help me get my feet back on the ground
 
Won't you please, please help me
 
And now my life has changed in oh so many ways
My independence seems to vanish in the haze
But every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before
 
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me
 
When I was younger
so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind
and opened up the doors
 
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round
Help me, get my feet back on the ground
Won't you please, please help me,
help me,
help me, ooh
 
 
 
 
ЛЕЙДИ МАДОНА 
 
Лейди Мадона, с толкова деца – все пак
как свързваш двата края? Как?
Как плащаш наема голям,
пари не падат от небето – знам!
Без куфар идва петъчната нощ,
неделята – калугерка без грош.
Прохожда в понеделник твоето дете.
Виж как препускат те… 
 
Лейди Мадона, кърмачето пищи.
Как братчетата му изхранваш ти?
 
Виж как препускат те…
 
Лейди Мадона, легнала – мълчиш,
чуй, музика във теб звучи. 
 
Следобедът на вторник е без край,
пак в сряда вестник не четеш,
в четвъртък пак чорапите за бримки дай…
Виж как препускат те… 
 
Лейди Мадона, с толкова деца – все пак
как свързваш двата края? Как?
LADY MADONNA 
 
Lady Madonna, children at your feet
Wonder how you manage to make ends meet
Who finds the money? When you pay the rent?
Did you think that money was Heaven sent?
Friday night arrives without a suitcase
Sunday morning creep in like a nun
Monday's child has learned to tie his bootlace
See how they run
 
Lady Madonna, baby at your breast
Wonder how you manage to feed the rest
 
See how they run
 
Lady Madonna, lying on the bed
Listen to the music playing in your head
 
Tuesday afternoon is never ending
Wednesday morning papers didn't come
Thursday night you stockings needed mending
See how they run
 
Lady Madonna, children at your feet
Wonder how you manage to make ends meet
 
 
 
 
ДЪЛГИЯТ И КРИВОЛИЧЕЩ ПЪТ
 
О, този дълъг път до твоята врата
не ще изчезне и следи
оставени от мен и теб преди
ме водят пак до твоята врата.
 
И тази нощ сред дъжд и вятър отзвъня –
остави езеро от сълзи за деня.
Защо остави ме на пътя да стоя,
да чакам тук – на кръстопът.
Аз много пъти плакал съм и бил съм сам,
по други пътища вървях, но все насам
се връщах по дългия и криволичещ път,
където ме остави – стъпките личат
 
и те ме водят до твоята врата – аз знам…
Не ме оставяй пак на кръстопът –
до твоята врата води. ме този път.
THE LONG AND WINDING ROAD  
 
The long and winding road that leads to your door
Will never disappear
I've seen that road before it always leads me here
Leads me to your door
 
The wild and windy night that the rain washed away
Has left a pool of tears crying for the day
Why leave me standing here, let me know the way
Many times I've been alone and many times I've cried
Anyway you'll never know the many ways I've tried
And still they lead me back to the long and winding roadYou left me standing here a long, long time ago
Don't leave me waiting here, lead me to you door
 
But still they lead me back to the long and winding road
You left me standing here a long, long time ago
Don't keep me waiting here, lead me to you door
 
 
   
   
 
 
ДА ГЛЕДАШ КАК СЕ ВЪРТЯТ КОЛЕЛАТА
 
Казват, луд съм да живея тъй – без път
и предупреждават ме различно
от разрухата да ме спасят.
Казвам им, че съм О.К.,
а те ме гледат някак странно:
– Сигурно не си щастлив сега,
вън от старата игра.
 
Казват, че животът преминавал покрай мен
и съветват ме различно,
за да ме поучат, ще речеш…
Казвам им, че чувствам се отлично –
гледам сенките по старата стена.
– Липсва ли, ах липсва ли, момче,
подлудяващата бързина?
 
Аз седя си тук и гледам:
 колелата се въртят –
аз обичам да ги гледам – час след час.
Изоставих въртележката отдавна –
трябваше да я зарежа аз.
 
Хората объркани ме питат,
отговарям им: проблеми няма –
само някакви решения.
Те глави поклащат и ме гледат,
сякаш че съм откачен.
Казвам им – не бързам никъде –
аз седя си – времето тече край мен…
 
Аз седя си тук и гледам:
 колелата се въртят –
аз обичам да ги гледам – час след час.
Изоставих въртележката отдавна –
трябваше да я зарежа аз.
WATCHING THE WHEELS 
 
People say I'm crazy doing what I'm doing,
Well they give me all kinds of warnings
 to save me from ruin,
When I say that I'm o.k.
they look at me kind of strange,
Surely your not happy now you
no longer play the game,
 
People say I'm lazy dreaming my life away,
Well they give me all kinds of advice
designed to enlighten me,
When I tell that I'm doing Fine
watching shadows on the wall,
Don't you miss the big time boy
you're no longer on the ball?
 
I'm just sitting here watching
 the wheels go round and round,
I really love to watch them roll,
No longer riding on the merry-go-round,
I just had to let it go,
 
People asking questions lost in confusion,
Well I tell them there's no problem,
Only solutions,
Well they shake their heads and they look at me as if
I've lost my mind,
I tell them there's no hurry...
I'm just sitting here doing time,
 
I'm just sitting here watching the wheels
 go round and round,
I really love to watch them roll,
No longer riding on the merry-go-round,
I just had to let it go.
 
 
 
 
ВЛАСТТА – НА НАРОДА!
 
Дайте власт на народа,
на народа – властта,
на народа – властта,
на народа – властта,
на народа – властта,
на народа – властта,
на народа – властта,
на народа – властта дайте!
 
Искаме революция,
нека почнем веднага
и при първия звън –
всички, всички навън!
 
Нека викнем: Властта – на народа,
властта – на народа,
властта – на народа,
на народа – властта дайте!
 
О, вместо да работим за нищо,
дайте всичко, което е наше!
Трябва да победим,
трябва да ви свалим!
 
Нека викнем: Властта – на народа,
властта – на народа,
властта – на народа,
на народа – властта дайте!
 
Тебе, брат, ще попитам
как с жена си държиш се вкъщи.
Трябва тя да си принадлежи,
за да се отдаде без лъжи.
 
Нека викнем: Властта – на народа,
властта – на народа,
властта – на народа,
о, да, на народа – властта дайте,
веднага властта дайте!
 
О, да, на народа – властта дайте,
на народа властта дайте,
на народа властта дайте,
веднага властта дайте!
POWER TO THE PEOPLE  
 
Power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
 
Say you want a revolution
We better get on right away
Well you get on your feet
And out on the street
 
Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
 
A million workers working for nothing
You better give 'em what they really own
We got to put you down
When we come into town
 
Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
 
I gotta ask you comrades and brothers
How do you treat you own woman back home
She got to be herself
So she can free herself
 
Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
Now, now, now, now
 
Oh well, power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
 
 
 
 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
(Войната свърши)
 
Пак Коледа идва
и какво след тебе остава
през тази година –
виж, новата се задава.
И така – Коледа идва,
със смях и забава
за скъпи и за другари,
за млади и стари.
 
Хей, весела Коледа
и щастлива Нова година,
и дано е добра,
и без страх да премине.
 
И пак Коледа идва
за силни и слаби,
за богати и бедни –
уви! – този свят граби!
И пак Коледа идва
за черни и бели,
за червени и жълти,
и враждите са спрели.
 
Хей, весела Коледа
и щастлива Нова година,
и дано е добра,
и без страх да премине.
 
И пак Коледа идва
и какво след тебе остава
през тази година –
виж, новата се задава.
И така – Коледа идва,
със смях и забава
за скъпи и за другари,
за млади и стари.
 
Хей, весела Коледа
и щастлива Нова година,
и дано е добра,
и без страх да премине.
 
Войната свърши, искаш или не,
войната е вече зад нас…
 
Щастлива Коледа!
HAPPY XMAS 
(War is over)
 
So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
 
A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
 
And so this is Xmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Xmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let's stop all the fight

A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
 
And so this is Xmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun
And so happy Xmas
We hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
 
A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
 
War is over, if you want it
War is over now
 
Happy Xmas
 
 
 
 
ИЗОЛАЦИЯ
 
Преуспели сме – така твърдят,
но сковал ни е докрай страхът.
Страх ни е да сме сами –
всеки бърза да се задоми.
Изолация.
 
Само две дечица се стремят
този свят голям да променят.
Изолация.
 
О, светът е малък-малък град –
да ни стъпчат искат в този свят.
Изолация.
 
Ти не ще ме разбереш сега,
щом страдания си причинил.
Но виновен ли си за това –
жертва пак на лудите си бил.
 
И от всеки срещнат ни е страх,
страх ни е от слънцето дори.
Изолация.
 
То не ще изчезне, но текат
дните преброени на света.
Изолация.
ISOLATION  
 
People say we got it made
don't they know we're so afraid
we're afraid to be alone,
everybody got to have a home
Isolation
 
Just a boy and a little girl
trying to change the whole wide world
Isolation
 
All the world is a little town
everybody trying to put us down
Isolation
 
I don't expect you to understand
after you caused so much pain
But the again you're not to blame
your just a human, a victim of the insane
 
We're afraid of everyone,
afraid of the sun
Isolation
 
The Sun will never disappear
but the world my not have many years
Isolation
 
 
 
 
ГЕРОЙ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
 
Родиш се и ето те вече нищожен –
без време отнемат ти всяка възможност
и болката даже да чувстваш не можеш.
Добре е да бъдеш работник-герой,
добре е да бъдеш работник-герой.
 
Обиждат те вкъщи, а в клас те пребиват,
ума ти намразват, глупака осмиват
и тъй се оплиташ, а знаеш – не бива.
Добре е да бъдеш работник-герой,
добре е да бъдеш работник-герой.
 
След двайсет години на мъки съзнаваш:
най-сетне очакват от тебе изява –
но вече, уви, ти за нищо не ставаш.
Добре е да бъдеш работник-герой,
добре е да бъдеш работник-герой.
 
Религия, секс, телевизия – блато
и ти за свободен, безкласов се смяташ,
а всъщност си селянин, селянин, брате.
Добре е да бъдеш работник-герой,
добре е да бъдеш работник-герой.
 
Все още свободни места има горе,
но трябва с усмивка да стреляш по хора,
щом искаш да бъдеш сред тези – най-горе.
Добре е да бъдеш работник-герой.
 
Да, добре е да бъдеш работник-герой,
щом искаш да бъдеш герой, ме последвай,
щом искаш да бъдеш герой, ме последвай.
WORKING CLASS HERO  
 
As soon as your born they make you feel small
by giving you no time instead of it all
Till the pain is so big you feel nothing at all
Working Class Hero is something to be
Working Class Hero is something to be
 
They hurt you at home and they hit you at school
They hate you if you're clever and despise a fool
Till you're so fucking crazy you can't follow their rulesWorking Class Hero is something to be
Working Class Hero is something to be
 
When they've tortured and scared you for 20 odd years
then they expect you to pick a career
When you can't really function you're so full of fear
Working Class Hero is something to be
Working Class Hero is something to be
 
Keep you doped with religion, sex and T.V.
and you think you're so clever and classless and free
but you're still fucking peasants as far as I can see
Working Class Hero is something to be
Working Class Hero is something to be
 
There's room at the top I'm telling you still
but first you must learn how to smile as you kill
if you want to be like the folks on the hill
Working Class Hero is something to be
 
Yes , A Working Class Hero is something to be
If you want to be a hero well just follow me
If you want to be a hero well just follow me
 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола