Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. КИРИЛ КАДИЙСКИ. Литературна анкета. "Перо", 2003 г.

Има няколко вида морал. Има морал позитивен и практически, на който всеки трябва да се подчинява. 
Но има и морал на изкуството. Той е съвсем друг и от сътворението на света изкуствата са го доказали
с пълна сила.
  Съществуват и различни видове Свобода. Има Свобода на гения и нищожна Свобода
на безпризорните.
                                                                                                                Шарл Бодлер                    

Единственият начин да се изплъзнеш на системата беше да се научиш да използваш метафори и
евфемизми...
                                                                                                                          Цветан Тодоров

 

 

ФОТОАРХИВ
Част І
Част ІІ
Част ІІІ
Част ІV 

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ 
I. ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО
II. УЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

III. НАВЛИЗАНЕ В ЛИТЕРАТУРАТА
IV. РАБОТА
V. В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА
VI. ВРЕМЕ И ТВОРЧЕСТВО
VII. ТВОРЧЕСТВО
VIII. МИРОГЛЕД
IX. КЪМ БЪДЕЩЕТО

Приложения
СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ ЗА КИРИЛ КАДИЙСКИ

Отзиви
Младен Влашки. ЗА ВЪЗМОЖНИЯ НОВ ЖИВОТ НА ЖАНРА "ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА"

Николай Павлов. МИНАЛОТО Е СЪСЕДНА СТРАНА

Иван Робанов. АНКЕТА ИЛИ ОТГОВОРИ НА ОТДАВНА ЗАДАВНИ ВЪПРОСИ

Стефан Баке. ПОЗИЦИЯТА НА ИНАКОМИСЛИЕ ПРИ КИРИЛ КАДИЙСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола