Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И КРИТИКА


К  Н  И  Г  И

СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. "ПРЕЗ ДВОРА НА ВРЕМЕТО. Литературна критика". 

Кирил ТОПАЛОВ. Към читателя. (Предговор към изданието)                              

В-к "Демокрация днес", бр. 35, 31.08.2007 г. (Рецензия)                                           

Премиера, София, галерия "Art Alley", 28.08.2007 г.
video.jpgВИДЕО                                                  camera1.jpg    
 ФОТО-ГАЛЕРИЯ


СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. КИРИЛ КАДИЙСКИ. Литературна анкета.

Книгоиздателство "Перо", 2003 г.                                                                                

 
С   Т   А   Т   И   И

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕЛИН ПЕЛИНОВАТА ПОЕТИКА  

ПРИНЦИПИ НА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ 

НОВОТО ПОЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

БУКВАЛИЗМЪТ СРЕЩУ СЕБЕ СИ 

СВЕСТНИТЕ У НАС СE СЧИТАТ ЗА ЛУДИ

НА КРЪСТОПЪТ

ЗА ДЪРЖАВАТА И КНИГАТА 

 

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  Н  И   П  О  Р  Т  Р  Е  Т  И

І.

НА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ ВРЪСТНИЦА (ДОРА ГАБЕ)

ЗАЗИДАНИЯТ БАЛКОН (АТАНАС ДАЛЧЕВ)

ПРЕВРЪЩАМ НЕИЗВЕСТНОТО В ИЗВЕСТНО (ДИМИТЪР ПАНТАЛАЕВ) 

ВАЯТЕЛ НА ЧОВЕШКАТА ДУША (ИВАН ДАВИДКОВ)

САМОУБИЙСТВЕНО ЖИВЕЕНЕ Е ЖИВОТЪТ (АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ)

ДОБРЕ ДОШЪЛ ОТНОВО, ДОН КИХОТ! (ИВАН ТЕОФИЛОВ

ЖИВОТЪТ ИЗБОР НА ПОЗИЦИЯ (КИРИЛ ТОПАЛОВ)

ТРОЯНСКИЯТ ПЕГАС НА БЕЛЕТРИСТА (РОСЕН БОСЕВ)

ИЗКУСТВОТО БУДУВА В КОРИДОРА (ГЕОРГИ БЕЛЕВ)

ДОБРИЯТ-ЖЕСТОК БОГ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ (КИРИЛ КАДИЙСКИ)

ІІ.

ВСЕЛЕНАТА ТАРКОВСКИ (АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ)

ПОЕЗИЯ НА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА (ТАТЯНА БЕК) 

 

И   Н   Т   Е   Р   В   Ю   Т   А 

АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ: АЗ ИЗДИГАМ ЧОВЕКА

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ: ЗА МЕН НАЙ-ВАЖНА Е ИДЕЯТА ЗА ДОБРОТО

ВИКТОР ШКЛОВСКИ: ВЪЗКРЪСВАНЕ ЧРЕЗ СЛОВОТО

ТАТЯНА БЕК: ВИНАГИ МЕ Е ПРИВЛИЧАЛА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА

БЕЛА АХМАДУЛИНА: ИЗКУСТВОТО Е ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ЗЛОТО

КИРИЛ ТОПАЛОВ: ИМПЕРИИТЕ ПРИТЕЖАВАТ СИГУРНА МАШИНА
ЗА СМИЛАНЕ НА МОЗЪЦИ
, ИЗПИТАЛИ СМЕ ГО НА ГЪРБА СИ

 

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   И

ОТ БЪДЕЩЕТО КЪМ СЪВРЕМЕННОСТТА. Любен Дилов на 50 години.

ВЕСТОНОСЕЦЪТ ИДВА. (Бойко Ламбовски, "Вестоносец", 1986 г.) 

 

 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола