Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ

Б  И  Б  Л  И  О  Г  Р  А  Ф  И  Я                                                                                                                               

I.  К Н И Г И

ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ И КРИТИКА

2003 2007 

 1. Светлозар Жеков. Кирил Кадийски. Литературна анкета. [литературна история]; 536 стр.; София, Перо, 2003.
 2. Светлозар Жеков. "През двора на времето". Литературна критика. [литературна история и критика]; Предговор - Кирил Топалов; 272 стр.; София, Нов Златорог, 2007.

ДРАМАТУРГИЯ

1989 

1.      Светлозар Жеков. Тото. [пиеса]. София, Наука и изкуство, 1989. 

ПРЕВОДИ

1980  2007

 1. Есенин, Сергей. Избрана лирика. Превод от руски – Кирил Кадийски, Светлозар Жеков, Никола Фурнаджиев и др. София, Народна култура,1980.
 2. Тарковски, Арсений. В средата на света. [избрано]. Предговор, подбор и превод от руски – Светлозар Жеков. София, Народна култура, 1982.
 3. Воронов, Юрий. Забрава няма. [избрани стихотворения]. Превод от руски – Емил Симеонов, Светлозар Жеков и др. София, Народна култура, 1985.
 4. Кръглолика Земя. [антология]. Подбор и превод от руски Светлозар Жеков [Татяна Бек, Избрано], Иван Цанев и др. София, Народна култура, 1987.
 5. Баратински, Евгений. Стихотворения. [избрано]. Превод от руски – Николай Бояджиев, Светлозар Жеков ["Еда" – поема] и др. Москва, Радуга; София, Народна култура, 1986.
 6. Пушкин, Александър. Избрани съчинения в три тома. Превод от руски – Светлозар Жеков, (т.І) Цветан Ангелов и др. София, Народна култура, 1988.
 7. Арсений Тарковски и други руски поети в превод на Светлозар Жеков. Антология, двуезична, 424 стр. (А. Тарковски, А. С. Пушкин, Е. Баратински, О. Манделщам, С. Есенин, Н. Рубцов, Т. Бек) Подбор и превод от руски – Светлозар Жеков. Предговор – Кирил Кадийски. София, "Нов Златорог", 2007.

IІ.  Р Е Ц Е Н З И И

1975 

 1. Барух, Виктор. РО-2 — отделението на смъртта. [документална]. София, Партиздат, 1974. Светлозар Жеков. Зловещият кръг на фашизма. Сп. Пламък, 1975, бр. 9, стр. 168-170. 
 2. Априлов, Борис. Лиско при квадратните същества. [повест за деца]. Илюстрации – Иван Димов. София, Народна младеж, 1975. Светлозар Жеков. Приобщаване към големите проблеми. Сп. Деца, изкуство, книги –  кн. 5-6, 1975, стp. 76-77.

1976

 1. Топалов, Кирил. Бягай...обичам те! [повест]. Илюстрации – Стойчо Желев. София, Народна младеж, 1976. Светлозар Жеков. С поетична проникновеност. В-к Пулс, бр. 9, 26.04. 1977, стр. 12.

1977 

 1. Янев, Симеон. Дени нощ, нощ и ден. [повест]. София, Български писател, 1976. Светлозар Жеков. Талантливо продължение на традицията. В-к Софийска правда, бр. 51, 01.05.1977. 
 2. Ангелов, Цветан. Идва на света човек. [литературна критика]. София, Народна младеж, 1976. Светлозар Жеков. Размисли за детската литература. Сп. Деца, изкуство, книги –  кн. 2, 1977, стp. 39-40. 
 3. Незнакомов, Петър. Разкази за петте океана. София, Български писател, 1976. Светлозар Жеков. През съвременен сатиричен поглед. Сп. Септември, кн. 5, 1977, стp. 237-239. 
 4. Леков, Дочо. Васил Друмев – живот и дело. [литературна история]. София, Наука и изкуство, 1976. Светлозар Жеков. Изследване за Васил Друмев. Сп. Септември, кн. 9, 1977, стp. 244-248.

1978 

 1. Босев, Росен. Небесен дом. [проза]. София, Български писател, 1977. Светлозар Жеков. За сполуките на една книга. Сп. Септември, кн. 1, 1978, стp. 243-246.

1979 

 1. Стоянов, Анастас На грешната земя. [поезия и проза]. София, Български писател, 1978. Светлозар Жеков. Лирико-философска равносметка на духовните търсения. Сп. Пламък, кн. 2, 1979, стp. 106-107. 
 2. Кадийски, Кирил. Небесни концерти. [поезия]. София, Български писател, 1979. Светлозар Жеков. Прекрачваш в друг различен свят... Сп. Пламък, кн. 10, 1979, стp. 175-176. 
 3. Асенов, Максим. Фаталната запетая. [проза]. Илюстрации – Боян Андреев. София, Отечество, 1978. Светлозар Жеков. Фаталната запетая между доброто и злото. Сп. Деца, изкуство, книги, кн. 6, 1979, стp. 40-41.

1980 

 1. Матев, Павел. Когато птиците летят по-бавно. [поезия]. София, Български писател, 1979. Светлозар Жеков. Лирика на превъзмогването. В-к Литературен фронт, бр. 2, 10.01.1980, стp.2. 
 2. Завещана песен. Стихове на съвременни поети, загинали в Отечествената война/. [антология].
  Съставител – Николай Бояджиев, редактор Христо Радевски. [превод от руски]. София, Народна култура, 1979. Светлозар Жеков. Неподвластни на времето. Сп. Пламък, кн. 1, 1980, стp. 218-219. 
 3. Германов, Андрей. Самоубийствено живеем. [поезия]. Пловдив, Христо Г. Данов, 1979. Светлозар Жеков. Поезия на нравствения максимализъм. Сп. Пламък, кн. 8, 1980, стp. 172-174. 
 4. Тренев, Иван. Отворете на дъжда. [поезия]. Пловдив, Христо Г. Данов, 1980. Светлозар Жеков. С болките и любовта на хората. В-к Пулс, бр.1, 01.06. 1980, стp. 9.

1981 

 1. Асенов, Максим. Ще проговорят ли рибите. [сатирична поезия]. София, Български писател, 1980. Светлозар Жеков. Ако проговорят рибите. В-к Народна младеж, бр. 22, 27.01.1981. 
 2. Янева, Весела. Добри Жотев. [литературна анкета]. София, Български писател,1980.
   Светлозар Жеков. Принос в литературното анкетиране. В-к Пулс, бр. 9, 03.03.1981, стp. 4. 
 3. Стихове за жената и любовта. [антология] Звездинов, Атанас (Вечност, Глад, Стихотворение без възраст). София, Народна младеж, 1981. Светлозар Жеков. Атанас Звездинов. [портретни щрихи] – стр 41. 
 4. Гончев, Кирил. Грочиво простарнство. [поезия] София, Народна младеж, 1979. Светлозар Жеков. Другото друг ще го каже… В-к Литературен фронт, бр. 25, 18.06.1981, стp. 2. 
 5. Арабаджиев, Димитър. Ждрело. [поезия]. София, Народна младеж, 1981. Светлозар Жеков. Преодоляване. В-к Вечерни новини, бр.140, 13.07.1981.

1982 

 1. Попова, Надя. Линия на живота. [поезия]. София, Народна младеж, 1981. Светлозар Жеков. В лабиринти сложни духът кръжи… Сп. Пламък, кн.1, 1982, стp. 151-152. 
 2. Площаков, Константин. Ветрове в компаса. [проза]. Военно издателство, 1982. Светлозар Жеков. Посоките на житейския компас. В-к Народна армия, бр. 10074, 12.05.1982. 
 3. Стойков, Рашко. Празнична каторга. [поезия]. София, Български писател, 1981. Светлозар Жеков. Празничната каторга на поета.В-к Пулс, бр.19, 11.05.1982, стp. 2. 
 4. Топалов, Кирил. Бъди благословена. Не се сърди, човече. [повести]. София, Профиздат, 1982. Светлозар Жеков. Сериозни нравствени дилеми. В-к Пулс, бр. 52, 28.12.1982, стp. 5.

1983 

 1. Власов, Власо. Обещавам ти себе си. [поезия]. София, Военно издателство, 1982. Светлозар Жеков. Обещанието на поета. Сп. Пламък, кн. 12, 1983, стp. 196-199. 
 2. Шопкин, Матей. До втората тръба. [поезия]. София, Народна младеж, 1981. Светлозар Жеков. Тъй както цялата вселена живее в капката роса… Сп. Пламък, кн. 4, 1983, стp. 188-189. 
 3. Топалов, Кирил. Светогорският бунтар. (Неофит Бозвели) [повест] София, Народна младеж, 1982. Светлозар Жеков. Бунтовна изповед. В-к Народна армия, бр. 10429, 05.07.1983. 
 4. Кадийски, Кирил. Ездач на мраморни коне. [поезия] София, Български писател, 1983. Светлозар Жеков. Светът все още не е помъдрял… БНР ,"Минути с книгата "Ездач на мраморни коне" от Кирил Кадийски, програма "Хоризонт", 30.12.1983 г. 14.30 ч.

 1984 

 1. Николов, Нино. Като дъх. [поезия]. Варна, Георги Бакалов, 1983. Светлозар Жеков. Оптимистични елегии. В-к Литературен фронт, бр. 6, 09.02.1984, стp. 2. 
 2. Методиев, Иван. Пейзажи на душата. [поезия]. Варна, Георги Бакалов, 1983. Светлозар Жеков. Тече живота – смисъла остава... Сп. Пламък, кн. 2, 1984, стp. 200-202. 
 3. Златанов, Златомир. Нощни плажове. [поезия]. София, Български писател, 1983. Светлозар Жеков. Любов – невидима планета... Сп. Пламък, кн. 6, 1984, стp. 196. 
 4. Окуджава, Булат. Стихотворения [избрано]. Превод от руски – Валери Петров и др.София, Народна култура, 1983. Светлозар Жеков. Малкият оркестър на надеждата. Сп. "Факел", кн. 3, 1984, стp. 223-224.

1985 

 • Босев, Росен. Иронична проза [проза]. Пловдив, Христо Г. Данов, 1985. Светлозар Жеков. Троянският пегас на белетриста. В-к Литературен фронт, бр. 34, 22.08.1985, стp. 2. 
 • Давидков, Иван. Полетът на стрелата. [есета]. София, Български писател, 1985. Светлозар Жеков. Съкровените мигове на твореца. В-к Литературен фронт, бр. 44, 03.10.1985.

1986 

 1. Рубина, Дина. Утре, както обикновено. [проза]. Превод от руски – Здравка Петрова. Пловдив, Христо Г. Данов, 1985. Светлозар Жеков. Нов глас в съветската белетристика. Сп. "Факел", кн. 4, 1986, стp. 222-223. 
 2. Тютчев, Фьодор. Стихотворения. Избрани и редактирани от Кирил Кадийски. Превод – Йордан Ковачев и др. Москва, Радуга; София, Народна култура, 1985. Светлозар Жеков. С вдъхновение и професионализъм. Сп. "Панорама", кн. 5, 1986, стp. 220-223. 
 3. Площаков, Константин. Първият след бога. [проза]. София, Народна младеж, 1986. Светлозар Жеков. От морето до човека. В-к Литературен фронт, бр. 49, 04.12.1986, стp. 3.

1987 

 1. Ламбовски, Бойко. Вестоносец. [поезия]. София, Български писател, 1986. Светлозар Жеков. Вестоносецът идва . Сп. Художествена самодейност, кн. 6, 1987, стp. 44. 
 2. Радев, Никола. Залезът на морските вълци. [проза]. София, Български писател, 1987. Светлозар Жеков. Истината не залязва. В-к Литературен фронт, бр. 33,  13.08.1987, стp. 3. 
 3. Кадийски, Кирил. Пясъчно време. [поезия]. София, Български писател, 1987. Светлозар Жеков. Между грозната истина и красивата лъжа. В-к Пулс, бр. 35, 01.09.1987, стp. 5.

1988 

 1. Алексиев, Георги. Добър ден, неудачнико. [проза]. Варна, Георги Бакалов, 1988. Светлозар Жеков. Противоречиви размисли за един "неудачник". В-к Пулс, бр. 42, 18.10.1988, стp. 5.

1989 

 1. Добрев, Чавдар. Литература и критика. [литературна история]. София, Български писател, 1988. Светлозар Жеков. Между живота и литературата. Сп. Септември, кн. 7., 1989, стp. 250-254. 
 2. Добротинов, Христо. Бракувани илюзии. [проза]. София, Български писател, 1988. Светлозар Жеков. За илюзиите. В-к Литературен фронт, бр. 41, 12.10. 1989, стp. 2. 

2001    

 1. Кадийски, Кирил. Смъртта на бялата лястовица и тринадесет нови сонета. София, Нов Златорог, 2001. Светлозар Жеков. To be or not to be. В-к Литературен форум, бр. 7, 20.02.-26.02. 2001 г., стр. 2-4.
   

IIІ.  П Р Е В О Д И

1981 

 1. Тарковски, Арсений. [цикъл стихотворения] Аз разделям се с всичко, което съм бил...; Нощен дъжд; От тревата се учех с тетрадка пред мен; Степ; Когато влизат в спор природа и словар. Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Панорама, кн. 3, 1981, стp. 96-100.

1982 

 1. Тарковски, Арсений. След войната. [цикъл стихотворения] (Тъй както върху горската трева; Понякога, сред летен зной лежиш...; От сипея над пропастта, както..;Ела, вземи, от нищо нямам нужда; Сънища; Камък на пътя; Земя; Река Сугаклея в камъша тече; Земно). Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Факел, кн. 2, 1982, стр. 170-174. 
 2. Ленън, Джон. Лейди Мадона. [цикъл стихотворения]. Превод от английски – Светлозар Жеков.  В-к Пулс, бр. 51, 21.12.1982, стр. 12. 

1983 

 1. Млади поети от Ростов на Дон. [стихотворения] (Емма Гречес. Така крещях аз...; Леонид Дяков. Под небето на Дон; Анатолий Анисимов. Мъжки сълзи; Анатолий Мигол. Пак у дома се връщам...) Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Дружба, кн. 6, 1983, стp. 16-19.

1984 

 1. Кузмич, Алексей. Българска роза. [цикъл стихотворения]. Превод от руски – Кирил Кадийски, Светлозар Жеков и др. София, Военно издателство, 1984.

1986 

 1. Бек, Татяна. [цикъл стихотворения] (Избирай вече: или-или!..; Самота кафенето заля.. и др. Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Пламък, кн. 2, 1986, стp. 201. 
 2. Тарковски, Арсений. Живот, живот [поема]. Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Пламък, кн. 2, 1986, стp. 200. 
 3. Рубцов, Николай. [цикъл стихотворения] (Брези; Нощ в родния край; В моето детство…) Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Жената днес, кн.10, 1986, стp. 22-23. 
 4. Шльонски, Владимир.Мадрид 1936. [поема]. Превод от руски – Светлозар Жеков. В-к Пулс, бр. 24, 17.06.1986, стp. 7. 
 5. Баратински, Евгений.Стихотворения. [избрано]. Превод от руски – Николай Бояджиев, Светлозар Жеков ("Еда" – поема) и др. Москва, Радуга; София, Народна култура, 1986.

1987 

 1. Бек, Татяна. [цикъл стихотворения] (Вечно ме мамят дворове глухи...; Дърво на покрива; Поет; На съученика; Как така ще ме обиди...; Чистота и възвишеност — нравът...) Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Факел, кн. 2, 1987, стp. 123-126. 

1988 

 1. Манделщам, Осип. За гърмящата доблест на новия век. [За грямучую доблесть грядущих веков] Преводи на стихотворението от руски на Светлозар Жеков, Славомир Генчев, Зоя Василева, Станислава Миланова, Нина Мерджанова и Рашко Стойков. Сп. Факел, кн. 6, 1988, стp. 126-129. 
 2. Манделщам, Осип. [цикъл стихотворения] (Какво да правя, тяло – с теб дарен...; Само в детските книги вглъбен... и др.) Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Факел, кн. 6, 1988, стp. 131-134. 
 3. Тарковски, Арсений. [цикъл стихотворения] (Нощен звън; Надпис на книга; Откъс; Щом Въздушната тревога...; Когато от страшната кланица в къщи се върнем достойно; Най-ценя аз в този свят...; Безпомощен, суров и сух накрая...) Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Факел, кн. 1, 1988, стp. 134-138. 

1989 

 1. Бек, Татяна. [цикъл стихотворения] Превод от руски – Светлозар Жеков. Сп. Българо-съветска дружба, кн.10, 1989, стp. 16-17. 
   


IV.  С Т А Т И И

1977 

 1. Светлозар Жеков. Любен Дилов на 50 години. Сп. Деца, изкуство, книги, кн. 6, 1977, стp. 13-16

1978 

 1. Светлозар Жеков. Характерни особености на Елин Пелиновата поетика . Сп. Родна реч, кн. 10, 1978, стp. 15-20.

1979 

 1. Светлозар Жеков. За идейно-естетическия максимализъм или кой изостава от времето. [дискусионна статия] В-к Пулс, бр.14, 03.07.1979, стp. 10. 
 2. Светлозар Жеков. Значимото в поетичните дебюти. [обзорна статия] В-к Литературен фронт, бр. 28, 12.07.1979, стp. 1-2.

1983

 1. Светлозар Жеков. Поезия и радио. [статия] Сп. Български журналист, кн. 11, 1983, стp. 22-23.

1984 

 1. Светлозар Жеков. Един поет, една вселена… (Павел Матев на 60 години) [литературен портрет]. Сп. Пламък, кн. 12, 1984, стp. 161-165.

1986

 1. Светлозар Жеков. Ваятел на човешката душа. (Иван Давидков) [литературен портрет] – Сп. Пламък, кн. 3, 1986, стp. 155-159. 
 2. Светлозар Жеков. Огледало или призма. Размисли за поезията на Кирил Кадийски. [литературен портрет] Сп. Родна реч, кн. 9, 1986, стp. 56-59.

1987 

 1. Светлозар Жеков. Животът – избор на позиция. (Кирил Топалов) [литературен портрет] Сп. Септември, кн. 10, 1987, стp. 224-230. 
 2. Светлозар Жеков. Буквализмът срещу себе си. [проблемна статия – теория и критика на превода] Сп. Факел, кн. 6, 1987, стp. 206-207, 209-213.

1988 

 1. Светлозар Жеков. Изкуството будува в коридора (Георги Белев) [литературен портрет] Сп. Струма, кн. 2, 1988, стp. 169-171. 
 2. Светлозар Жеков. Новото поетическо съзнание. [проблемна статия] Сп. Пламък, кн. 3, 1988, стp. 150-157. 
 3. Светлозар Жеков. На всички поколения връстница. 100 години от рождението на Дора Габе. [литературен портрет] Сп. Пламък, кн. 8, 1988, стp. 122-128.

1989 

 1. Светлозар Жеков. Свестните у нас считат за луди. [проблемна статия] В-к Литературен фронт, бр. 52, 28.12.1989, стp.3. 
 2. Светлозар Жеков. И свет во тме. [проблемна статия] В-к Народна култура, бр. 52, 29.12.1989, стp.3.

1990 

 1. Светлозар Жеков. Зазиданият балкон. (Атанас Далчев) [литературен портрет] Сп. Перо, кн. 1, 1990, стp. 54-56. 
 2. Светлозар Жеков. На кръстопът. [проблемна статия] В-к Светлоструй, бр. 8, 07.09.1990, стр.1-2.

1992 

 1. Светлозар Жеков. Самоубийствено живеене е животът. (Андрей Германов) [литературен портрет] В-к Литературен вестник, бр. 29, 27.06 – 02.08 1992, стp. 5. 
 2. Светлозар Жеков. Добре дошъл отново, Дон Кихот! (Иван Теофилов) [литературен портрет] В-к Литературен форум, XLVII, бр. 30, 29.07 – 04.08.1992, стp. 3.

1993 

 1. Светлозар Жеков. Управление чрез съгласие. [проблемна статия]   В-к Век 21, IV, бр.12, 24.03 – 30.03.1993, стp. 4.

1997 

 1. Светлозар Жеков. Необходимост и специфични условия в прилагането на системата Books In Print в България. [предговор] Български книги. 1997, София, НЦК и НБ "Св.св. Кирил и Методий", 1997. 

1999 

 1. Светлозар Жеков. Добрият – жесток Бог на поезията. [предговор, литературен портрет] Кирил Кадийски, Сонети, София, Ликовски, 1999. 
 2. Светлозар Жеков. Проблеми, предизвикателства и перспективи пред българската книга в контекста на балканската и европейската интеграции. [ проблемна статия] Balkan autors and translators, [сборник] Атина, NBC of Greece, 1999, стр. 22-26.

2001 

 1. Светлозар Жеков. To be or not to be? (Кирил Кадийски) [литературен портрет] В-к Литературен форум, бр.7, 20.02. – 26.02.2001, стp. 2-4. 
 2. Светлозар Жеков. За държавата и книгата. [проблемна статия]  Пътят на книгата. [сборник], Дружество Гражданин, 2001, стр.15-26. 

V.  И Н Т Е Р В Ю Т А

1978 

 1. Геров, Александър. Аз издигам човека. [Интервю на Светлозар Жеков] В-к Литературен фронт, бр. 13, 30.03.1978, стp.3.

1985 

 1. Шкловски, Виктор. Възкръсване чрез словото. [Интервю на Светлозар Жеков] Сп. Факел, бр. 1, 1985, стp. 182-185.

1987 

 1. Ахмадулина, Бела. Изкуството е възражение срещу злото. [Интервю на Светлозар Жеков] В-к Литературен фронт, бр. 3, 15.01.1987, стp.1-8.

1988    

 1. Тарковски, Арсений. За мен най-важна е идеята за доброто . [Интервю на Светлозар Жеков] Сп. Факел, бр. 1, 1988, стp. 139-145.

1995  

 1.  Жеков, Светлозар. "Перо" - една мечта за бъдещето. [Интервю на Румен Барозов със Светлозар Жеков] "Ах, Мария”, бр. 6, 1995 г.

1997 

 1. Жеков, Светлозар. Искам да създам националнозначима програма в българското книгоиздаване. [Интервю на Емил Басат със Светлозар Жеков] В-к Литературен фронт, бр. 30, 7-13.10.1997, стp.1-3. 

2002

 1. Кадийски, Кирил. Литературна анкета, откъси. [Разговори на Светлозар Жеков]   Сп. Страница, 2002 г. 
   

2007

 1. Топалов, Кирил. Империите притежват сигурна машина за смилане на мозъци, изпитали сме го на гърба си... [Разговор на Светлозар Жеков]   Сп. Страница, бр. 2, 2007 г. 


VІ.  П Р Е Д Г О В О Р И

1984 

 1. Мартинов, Леонид. Сянка на зноя. [избрани стихотворения]. Подбор и превод от руски – Кръстьо Станишев. Предговор – Светлозар Жеков. София, Народна култура, 1984.

1985 

 1. Сидоренко, Валентина. Утре е празник. [разкази и новели]. Превод от руски – Антоанета Бежанска и др. Предговор – Светлозар Жеков. София, Народна култура, 1985.

1988 

 1. Съвременни руски разкази. [антология]. Превод от руски – Елка Георгиева и др. Подбор – Пенка Кънева. Предговор – Светлозар Жеков.София, Народна култура, 1988.

1990 

 1. Азимов, Айзък. Гравитационната гибел на Вселената. Колапсиращата Вселена или историята на черните дупки. Превод от английски – Радка Динекова. Епилог от Светлозар Жеков.София, Народна просвета, 1990. 
 2. Братя Стругацки – предговор. Избрани произведения.


 


 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола