Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
Д О К Л А Д И

ПРАВИТЕЛСТВАТА ОБИЧАТ КНИГИТЕ (ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ – СЪЩО!)

НЕОБХОДИМОСТ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА
"BOOKS IN PRINT" В БЪЛГАРИЯ 

ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНА ПОЛИТИКА

КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КНИГА
В КОНТЕКСТА НА БАЛКАНСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИИ

БАЛКАНСКИ МЕЧТАНИЯ

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,
ИМАЩО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КНИГАТА

ЩО Е НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА КНИГАТА И ИМА ЛИ ТЯ ПОЧВА У НАС? 

КАК ЕВРОПЕАНА ДА СТАНЕ ВИРТУАЛЕН ДОМ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА

 


ALEKO KONSTANTINOV – CHOICE OF THE AUTHOR, METHODOLOGY
AND SPECIFIC TASKS RELATED TO A HYPERTEXT RESEARCH PLATFORM IMPLEMENTATION

PRINT ON DEMAND (BURN ON DEMAND) AND ON LINE PUBLISHING

HOW CAN EUROPEANA BECOME A VIRTUAL HOME OF THE CULTURAL HERITAGE OF EUROPE pdf.jpg


 

 
 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола